Тема уроку: “Загальна характеристика кримінального права України” (11 клас, профільний рівень)

Мета: Дати визначення понять: «кримінальне право», «Кримінальний кодекс    України»; охарактеризувати Кримінальний кодекс України, дію Кримінального кодексу України щодо осіб у просторових та часових межах та його завдання; назвати предмет кримінального права; виховувати стійке розуміння необхідності дотримуватися приписів законів, що є запорукою правопорядку; виховувати повагу до закону. Очікувані результати: правильно застосовувати поняття й терміни: «кримінальне право», «Кримінальний кодекс України»; характеризувати Кримінальний...

Тема уроку: “Злочин” (11 клас, профільний рівень)

Мета: дати визначення понять: «злочин», «склад злочину», «неосудність», «вина», «замах на злочин», «співучасник злочину»; назвати ознаки злочину, види злочинів, стадії вчинення злочину, види співучасників злочину; описати склад злочину, види вини, причинний зв’язок, мотив і мету зло-чину, форми співучасті у вчиненні злочину; порівняти виконавця і організатора, пособника і підбурювача як співучасників злочину, охарактеризувати види злочинів, стадії вчинення злочину; розкрити небезпечність злочинів для особи, суспільства, держави; формувати...

Тема уроку: “Кримінальна відповідальність” (11 клас, профільний рівень)

 Мета: дати визначення поняття «кримінальна відповідальність»; проаналізувати статті ККУ та правові ситуації; розкрити підстави кримінальної відповідальності, підстави звільнення від криміналь¬ної відповідальності; розрізняти фізичний і психічний примус, обставини, що виключають злочинність діяння і підстави звільнення від кримінальної відповідальності; вдосконалювати вміння працювати з документами; виховувати повагу до закону. Очікувані результати: правильно застосовувати поняття «кримінальна відповідальність»; аналізувати статті...

Тема уроку: “Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх” (11 клас, профільний рівень)

Мета: назвати види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, примусові заходи виховного характеру, обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітній особі; охарактеризувати особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, особливості застосування до неповнолітніх осіб покарань; охарактеризувати покарання, що застосовуються до неповнолітніх, примусові заходи виховного характеру; виховувати розуміння наслідків неправомірних діянь та повагу до людської гідності. Очікувані результати: називати...

Тема уроку: “Конституційні права і свободи громадян України” (9 клас)

Мета:             ознайомитиучнів з основними правами, свободами та обов’язками людини і громадянина, закріпленими Конституцією Украї­ни, порядком реалізації цих прав; формувати вміння вирішувати життєві ситуації за допомогою правових засобів, приймати обґрунтовані право­мірні рішення; виховувати переконання у взаємному зв’язку прав та обов’язків людини і громадянина, у важливості дотримання прав та сво­бод людини. Очікувані результати: правові: називати основні права і свободи людини і громадянина; коментувати статті ІІ розділу...

Тема уроку: “Що означає бути громадянином держави” (9 клас)

Мета: ознайомити учнів з поняттям «громадянство», статус громадянина, іноземця, особи без громадянства, про підстави набуття і припинення громадянства України; розвивати вміння тлумачити поняття «громадянство», використовувати нормативні акти для розв’язання життєвих ситуацій, пов’язаних з громадянством; формувати усвідомлення важливості та правового значення юридичного зв’язку особи та держави. Очікувані результати: правові: пояснювати поняття «громадянство»; розрізняти правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства; називати...

Тема уроку: “Що таке права і свободи людини” (9 клас)

Мета: ознайомити учнів з поняттям «права і свободи людини» їх видами, міжнародно-правовими актами з прав людини і дитини, механізмом захисту прав людини; визначити їх роль в житті людини; розвивати вміння аналізувати правові ситуації спираючись на статті Загальної декларації прав і свобод людини, Конвенції ООН про права дитини; аргументовано обстоювати власну думку; формувати повагу до прав і свобод людини, розуміння важливості їх дотримання; висловлювати судження про значення захисту прав людини. Очікувані результати: правові: пояснювати...

Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля