Тема уроку: “Загальна характеристика кримінального права України” (11 клас, профільний рівень)

Мета: Дати визначення понять: «кримінальне право», «Кримінальний кодекс    України»; охарактеризувати Кримінальний кодекс України, дію Кримінального кодексу України щодо осіб у просторових та часових межах та його завдання; назвати предмет кримінального права; виховувати стійке розуміння необхідності дотримуватися приписів законів, що є запорукою правопорядку; виховувати повагу до закону. Очікувані результати: правильно застосовувати поняття й терміни: «кримінальне право», «Кримінальний кодекс України»; характеризувати Кримінальний...

Тема уроку: “Злочин” (11 клас, профільний рівень)

Мета: дати визначення понять: «злочин», «склад злочину», «неосудність», «вина», «замах на злочин», «співучасник злочину»; назвати ознаки злочину, види злочинів, стадії вчинення злочину, види співучасників злочину; описати склад злочину, види вини, причинний зв’язок, мотив і мету зло-чину, форми співучасті у вчиненні злочину; порівняти виконавця і організатора, пособника і підбурювача як співучасників злочину, охарактеризувати види злочинів, стадії вчинення злочину; розкрити небезпечність злочинів для особи, суспільства, держави; формувати...

Тема уроку: “Кримінальна відповідальність” (11 клас, профільний рівень)

 Мета: дати визначення поняття «кримінальна відповідальність»; проаналізувати статті ККУ та правові ситуації; розкрити підстави кримінальної відповідальності, підстави звільнення від криміналь¬ної відповідальності; розрізняти фізичний і психічний примус, обставини, що виключають злочинність діяння і підстави звільнення від кримінальної відповідальності; вдосконалювати вміння працювати з документами; виховувати повагу до закону. Очікувані результати: правильно застосовувати поняття «кримінальна відповідальність»; аналізувати статті...

Тема уроку: “Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх та покарання неповнолітніх” (11 клас, профільний рівень)

Мета: назвати види покарань, що застосовуються до неповнолітніх, примусові заходи виховного характеру, обставини, що враховуються при призначенні кримінального покарання неповнолітній особі; охарактеризувати особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, особливості застосування до неповнолітніх осіб покарань; охарактеризувати покарання, що застосовуються до неповнолітніх, примусові заходи виховного характеру; виховувати розуміння наслідків неправомірних діянь та повагу до людської гідності. Очікувані результати: називати...

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства

Під час оцінювання навчальних досягнень із правознавства враховується: рівень оволодіння знаннями про систему об’єктивно існуючих державно-правових реалій; рівень умінь аналізувати суспільно-політичні події, користуватися правовими актами, юридичною літературою; рівень сформованості навичок діяти згідно з нормами права в конкретних життєвих ситуаціях. Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці. Переглянути документ повністю: “Критерії оцінювання навчальних досягнень  учнів...

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ПРАВОЗНАВСТВО 10–11 КЛАСИ

Процес розбудови правової держави, заснованої на верховенстві права та пріоритеті прав і свобод людини, формування громадянського суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, відповідальних, свідомих громадян. Школа має дати молоді не тільки правові знання, а й сформувати вміння, навички, життєву позицію, компетентність, яких потребує демократичне громадянське суспільство. Завдяки новим підходам до змісту освіти та комунікації між вчителем і учнями в навчальному процесі, за умов спеціально спрямованої системи навчально...

ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ПРАВОЗНАВСТВО 10 клас

Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння нею процесів, що відбуваються у суспільстві, їх сутності, особливостей організації, функціонування та керування ними. Усе це зумовлює особливу актуальність вивчення державно-правових явищ, які є одним із провідних за­собів впорядкування відносин у суспільстві, і саме цим зумовлене введення у систему загальноосвітньої підготовки курсу “Основи правознавства”. Метою курсу є формування системного уявлення...

Навчальна програма «Правознавство (практичний курс)» для 9-х класів навчальних закладів

У сучасних умовах українського суспільства правова освіта є одним з найважливіших чинників розвитку особистості, становлення громадянського суспільства і демократичної правової держави, умовою формування правосві-домості громадянина. Вона спрямована на отримання знань, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій, необхідних людині для ефективного соціального функціонування, реалізації її життєвих цілей і завдань. Це потребує посилення практичної спрямованості навчання правознавства, насамперед запровадження для старших підлітків спеціального...

Тема уроку: “Конституційні права і свободи громадян України” (9 клас)

Мета:             ознайомитиучнів з основними правами, свободами та обов’язками людини і громадянина, закріпленими Конституцією Украї­ни, порядком реалізації цих прав; формувати вміння вирішувати життєві ситуації за допомогою правових засобів, приймати обґрунтовані право­мірні рішення; виховувати переконання у взаємному зв’язку прав та обов’язків людини і громадянина, у важливості дотримання прав та сво­бод людини. Очікувані результати: правові: називати основні права і свободи людини і громадянина; коментувати статті ІІ розділу...

Тема уроку: “Що означає бути громадянином держави” (9 клас)

Мета: ознайомити учнів з поняттям «громадянство», статус громадянина, іноземця, особи без громадянства, про підстави набуття і припинення громадянства України; розвивати вміння тлумачити поняття «громадянство», використовувати нормативні акти для розв’язання життєвих ситуацій, пов’язаних з громадянством; формувати усвідомлення важливості та правового значення юридичного зв’язку особи та держави. Очікувані результати: правові: пояснювати поняття «громадянство»; розрізняти правовий статус громадянина, іноземця, особи без громадянства; називати...

Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля