Тема уроку: “Що означає бути громадянином держави” (9 клас)

Мета:

Очікувані результати:

правові:

громадянознавчі:

Компоненти громадянської компетентності,що формуються на уроці:

Форма уроку – інтерактивний урок.

Методи, прийоми, форми роботи:

 

Обладнання :

            Конституція України; Закон України «Про громадянство», словник термінів; навчальні ситуації, схеми.

 Основні поняття:

 правові: громадянин, громадянство, іноземці, особи без громадянства, апатриди, біпатриди;

громадянознавчі:  громадянськість.

 

 

 Епіграф:

Не может сын глядеть спокойно

На горе матери родной,

Не будет гражданин достойный

К отчизне холоден душой,

(Н.Некрасов)

 

 

 

ХІД УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

 ІІ. ЕТАП ОРІЄНТАЦІЇ.

 ІІІ. ЕТАП МОТИВАЦІЇ І ПРОЕКТУВАННЯ МЕТИ.

Бесіда з учнями

 1. Піднесіть руки, ті хто є із вас громадяни України? Чим ви це можете довести?
 2. Що для вас означає бути громадянином?
 3. Як ви думаєте, про що ми сьогодні поведемо розмову?

 

Тема нашого уроку: «Що означає бути громадянином держави»

Епіграфом нехай стануть слова відомого російського поета Н. Некрасова:

Не может сын глядеть спокойно

На горе матери родной,

Не будет гражданин достойный

К отчизне холоден душой,

(Н.Некрасов)

 IV. ЕТАП ОРГАНІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ.

План.

 1. Що означає бути громадянином держави.
 2. Як набути громадянства України.
 3. За яких підстав припиняється громадянство України.
 4. Як визначається громадянство дітей.

 

 1. Бесіда

– З якою державою пов’язані члени племені, яке виявили в джунглях Африки, що

не спілкувалося з навколишнім людським сві­том?

– Чи усі жителі України пов’язані з нашою державою або іншими країнами?

 

Становище людини в державі характеризується її правовим статусом, тобто сукупністю прав, свобод і обов’язків особи, закріплених у нормативно-правових актах держави (конституції, закони) а також гарантіями їх здійснення.

 

– Отже, поміркуйте і скажіть, які види зв’язків можливі між особою і державою залежно від сукупності прав і обов’язків які має особа перед державою?

 

За результатами бесіди складається схема. (Див. Додаток №1)

 Snap8

 – Спробуйте пояснить ці поняття і їх правильність перевірте за словником

 (Див. Додаток № 2)

 

Словник термінів

Громадянство — стійкий юридично визначений, необмежений в часі та просторі зв’язок людини з певною державою, що виявляється у їх взаємних правах і обов’язках

Апатрид — особа, яка не належить до громадянства жодної дер­жави (особа без громадянства).

Біпатрид — особа, яка належить до громадянства більш ніж однієї держави (особа з подвійним громадянством).

Іноземець – особа, яка проживає на території іншої держави, не є громадянином цієї держави і є громадянином іншої держави або держав.

Біженець – іноземний громадянин чи особа без громадянства, що в наслідок побоювань стати жертвою переслідувань за різними ознаками (національними, релігійними) вимушена залишити територію держави, громадянином якої є, або територію. Країни свого постійного місця проживання.

 

– Назвіть усі асоціації що виникають у вас із словом «громадянин»

              ( людини що має права і обов’язки, платник податків, активний учасник життя держави, патріот, захисник Вітчизни )

Робота в парах

Обговорити та висловити свою думку щодо обсягу прав та обов’язків, які повинні мати іноземці, що перебувають на території нашої держави. Думки, висловлені групами, записати на дошці.

 

Робота з текстом Конституції України

Опрацювати ст. 26 Конституції України і ви­значити, якою мірою запропонований парами статус від­повідає нормам Конституції.

 1. 3. Формування інституту громадянства в незалежній Україні по­чалося з Декларації про державний суверенітет, що містила окре­мий розділ про громадянство. Сьогодні питання, пов’язані з громадянством України, вирішують на базі Конституції України, Закону України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р., міжнародними договорами та Указом Президента від 31 березня 1992 р. «Про по­рядок розгляду питань, пов’язаних із громадянством України».

 

Робота учнів з текстами нормативно-правових актів в малих групах               

Клас об’єднується в групи, які працюють із Законом України «Про громадянство» і кожна з яких має своє завдання.

І група – відповідає на запитання:

_ – Які існують підстави для отримання громадянства України? Скласти схему (текст ст. 6 Закону про громадянство ) (Див. Додаток №3)

 

ІІ група

– Які існують умови прийняття до громадянства України? Результати запишіть. (текст ст. 9 Закону про громадянство ) (Див. Додаток №4)

 

 

ІІІ група

– Які існують умови припинення громадянства? (текст ст. 18. 19 Закону про громадянство ) (Див. Додаток №5)

 1. Визначення громадянства дітей

 

Кожна з груп виконує роль юридичної консультації, якій нале­жить розв’язати юридичні ситуації пов’язані            з громадянством України за допомогою витягів із Закону України «Про громадянство України (Див. додаток ст. 6)

І група

 1. Чи набуде українського громадянства дитина, знайдена на порозі пологового будинку одного з українських міст, якщо бать­ки дитини невідомі?

 

ІІ група

 1. Чи набуде українського громадянства дитина, яка народила,у Росії, але батьки її померли, і родичі, які є громадянами України, всиновили її?

 

ІІІ група

 1. Чи може отримати українське громадянство дитина, що пості|йно проживає у Польщі з батьками, один з яких є громадянинУкраїни?

 

 

 1. V. КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП.

 

Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда

 1. Що таке громадянство?
 2. Дайте визначення поняття «громадянин»
 3. Чим правовий статус громадянина відрізняється від правового статусу іноземця, або особи без громадянства?
 4. Якими документами регулюється питання громадянства України.

 

 1. Підсумки уроку.

Використовуючи метод «уявний мікрофон», вчитель пропонує учням закінчити речення: «Бути громадянином для мене означає …»

 

VІІ.      ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.           

 1. Опрацювати матеріал § 9 підручника.
 2. Порівняйте пари понять:

– прийняття до громадянства і поновлення у громадянстві;

– вихід із громадянства і втрата громадянства.

 1. За бажанням написати твір-роздум «Для чого людині громадянство?»,

або «Бути громадянином значить…»

 

 

Додаток № 1

Види правових зв’язків людини і держави

 Snap9

Додаток № 2

Словник термінів

Громадянство — стійкий юридично визначений, необмежений в часі та просторі зв’язок людини з певною державою, що виявляється у їх взаємних правах і обов’язках

Апатрид — особа, яка не належить до громадянства жодної дер­жави (особа без громадянства).

Біпатрид — особа, яка належить до громадянства більш ніж однієї держави (особа з подвійним громадянством).

Іноземець – особа, яка проживає на території іншої держави, не є громадянином цієї держави і є громадянином іншої держави або держав.

Біженець – іноземний громадянин чи особа без громадянства, що в наслідок побоювань стати жертвою переслідувань за різними ознаками (національними, релігійними) вимушена залишити територію держави, громадянином якої є, або територію. Країни свого постійного місця проживання.

 

Додаток № 3

 Snap10

Додаток № 4

 

Умовами прийняття до громадянства України є:

6) наявність законних засобів для існування

 

Додаток № 5

            Snap11

 

Додаток № 6

І група

 1. Чи набуде українського громадянства дитина, знайдена на порозі пологового будинку одного з українських міст, якщо бать­ки дитини невідомі?

 

ІІ група

 1. Чи набуде українського громадянства дитина, яка народила,у Росії, але батьки її померли, і родичі, які є громадянами України, всиновили її?

 

ІІІ група

 1. Чи може отримати українське громадянство дитина, що пості|йно проживає у Польщі з батьками, один з яких є громадянинУкраїни?

 

Напишіть відгук

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.


Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля