Положення про Всеукраїнський турнір юних правознавців

Турнір юних правознавців проводиться відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 305 від 18 серпня 1998 р. Правила турніру юних правознавців розробляються і затверджуються Організаційним комітетом (ОК) і можуть змінюватись тільки ним.

Турнір юних правознавців (ТЮП) — це змагання між командами школярів старших класів, які уміють на високому науковому рівні викласти та обґрунтувати свою позицію з приводу тієї чи іншої правової проблеми та довести її в наукових дискусіях — правових раундах.

I. ЗАВДАННЯ ТЮП

Завдання для заключного етапу складаються Організаційним комітетом і розсилаються не пізніше початку вересня. Ці завдання можуть бути запропоновані для проведення шкільних, районних, міських та обласних турнірів. Завдання фінального туру повідомляються під час проведення заключного етапу Турніру.

ІI. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ТЮП,

До Організаційного комітету ТЮП входять представники Міністерства освіти і науки України, Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України, голова журі, заступники голови журі, експерт-консультант.

III. УЧАСНИКИ ТУРНІРУ

 1. Представництво команд

У Всеукраїнському турнірі юних правознавців можуть брати участь учні старших класів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, учні професійно-технічних ліцеїв. Школярі у складі команд від Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва і Севастополя, які бажають взяти участь у

фінальному етапі змагань, після проведення I етапу Турніру подають заявки до ОК Турніру, який приймає рішення про запрошення команди на змагання.

 1. Склад команди

У ТЮП можуть брати участь команди у складі чотирьох-п’яти учнів старших класів. Не дозволяється брати участь у Турнірі студентам вищих навчальних закладів. Протягом проведення фінального етапу Турніру забороняється змінювати персональний склад команди. Кожну команду очолює капітан, який є офіційним її представником. Капітану надається право під час правового раунду розподіляти обов’язки між членами команди.

 1. Керівник команди

Команду учасників ТЮП супроводжує один керівник, який відповідає за життя та здоров’я учнів, надає необхідну науково-методичну і морально-психологічну підтримку та допомогу.

IV. СКЛАД ЖУРІ

Журі Турніру формується Організаційним комітетом. До роботи у складі журі запрошуються вчені, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, методисти і вчителі з різних регіонів України. Перед початком кожної гри склад журі оголошується членам команд та гостям Турніру.

V. РЕГЛАМЕНТ ТУРНІРУ

I етап ТЮП проводиться між командами школярів на регіональному, обласному або міському рівнях.

Заключний етап Всеукраїнського турніру юних правознавців проводиться в термін, визначений Організаційним комітетом (кінець жовтня), протягом 5—6 днів. Команди беруть участь у наукових дискусіях — правових раундах:

1) Презентація команди (до 5 хв.)

2) три – чотири відбіркових правових раунди;

3) півфінальний правовий раунд;

4) фінальний правовий раунд;

5) для команд, які не вийшли в півфінал організується проведення рейтингового раунду.

VI. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ ПРАВОВОГО РАУНДУ

Перед початком змагань проводиться підготовлена попередньо презентація команд. Вона проводиться в довільній формі з використанням аудіо-, відео- та іншим супроводом і повинна бути пов’язана з назвою команди та характером турніру. Назва команди має носити правовий характер. В виступі можна використовувати правову термінологію, правові ситуації тощо. Презентація повинна відбивати тематичну спрямованість турніру і не носити загальний характер. Слід звернути увагу на дотримання регламенту і художнє оформлення. Перед грою, команди, які беруть участь у відповідному раунді, та проводиться жеребкування для визначення нумерації команд. В правовому раунді беруть участь 3 (2 або 4) команди залежно від загального числа команд. Правовий раунд проводиться в три (або чотири) дії. У кожній із цих дій команда виступає в одній із трьох (чотирьох) ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент, Спостерігач.

Дії проводяться відповідно до поданої схеми (див. табл.):

Трикомандний раунд Чотирикомандний раунд

Дія Дія

Команда I II III Команда I II III IV

1 Д Р О 1 Д С Р О

2 О Д Р 2 О Д С Р

3 Р О Д 3 Р О Д С

4 С Р О Д

Під час змагань гравці не мають права спілкуватися або консультуватися ні з ким, крім членів журі. Кожний член команди під час одного раунду має право виступати Доповідачем, Опонентом або Рецензентом не більше одного разу.

VII. РЕГЛАМЕНТ ПРАВОВОГО РАУНДУ

 1. Опонент викликає Доповідача на завдання ( до 1 хв).
 2. Доповідач приймає чи відхиляє виклик ( до 1 хв).
 3. Підготовка до доповіді (до 2 хв).
 4. Доповідь (до 7 хв).
 5. Запитання Опонента до Доповідача і його відповіді (до 2 хв).
 6. Підготовка до опонування (до 2 хв).
 7. Опонування (до 5 хв).
 8. Запитання Рецензента до Доповідача і до Опонента, їхні відповіді ( до 3 хв).
 9. Підготовка до рецензування (до 2 хв).
 10. Рецензування відповідей Доповідача й Опонента (до 3 хв).
 11. Заключне слово Рецензента, Опонента, Доповідача (загальна полеміка) (до 5 хв). При чотирьох командному раунді – (до 6 хв).
 12. Запитання журі (до 2 хв).
 13. Виставлення оцінок (до 2 хв).
 14. Слово журі (до 3 хв).

VIII. ВИСТУП КОМАНД ПІД ЧАС ПРАВОВОГО РАУНДУ

Доповідач (один або два члени команди на рівних правах) викладає суть вирішення завдання, акцентуючи увагу на наукових підходах в юридичній науці по даній проблемі, посилаючись на джерела, а також демонструє вміння самостійного пошуку, аналізу та використання правової інформації. Доповідачу бажано, при потребі, проводити порівняльний аналіз правових понять і норм. В доповіді висловлюється сформована та доказова, логічно викладена аргументація командної позиції по вирішенні обговорюваного завдання. Під час свого виступу Доповідач має право використовувати раніше підготовлені малюнки, схеми, карти, слайди, фотографії, витяги з нормативно-правових актів. Має право не відповідати на запитання Опонента до початку обговорення доповіді, не відповідати на запитання, на які вже була дана відповідь, якщо питання некоректні або виходять за рамки наукової дискусії з даного завдання.

Опонент (один або два члени команди) висловлює критичні зауваження до доповіді, вказує на її позитивні сторони, виявляє недоліки та помилки у висвітленні заданої проблеми. Він повинен формулювати свої запитання у ввічливій, коректній формі, повторювати й уточнювати свої запитання на прохання Доповідача та журі. Під час полеміки обговорюється висвітлення

завдання Доповідачем. У відбіркових правових раундах Опонент не має права висвітлювати своє розв’язання завдання, але може вказати на недоліки у доповіді, спираючись на матеріал, який він використовував у розв’язання цього завдання. У півфінальному та фінальному правових раундах Опонент виступає як співдоповідач.

Рецензент (один член команди) коротко оцінює виступи Доповідача й Опонента.

Спостерігач бере участь у загальній дискусії. Питання, які ставить інша сторона, повинні бути уточнюючими і стосуватися тільки доповіді, яка була заслухана. Запитання може ставити будь-який член відповідної команди. Відповідає на запитання Доповідач або член його команди (з дозволу ведучого).

Обмеження кількості виступів

Кожний учасник команди під час одного правового раунду може виступати не більше одного разу.

Уточнюючі запитання і відповіді на них, а також участь у полеміці виступами не вважаються.

Основним завданням Ведучого є створення умов для нормального проведення правових раундів.

Обов’язки ведучого

Ведучий має право:

Ведучий не має права:

Оцінювання виступу команд

Після кожної дії журі виставляє командам оцінки з урахуванням усіх виступів членів команди: доповідь, опонування, рецензування, запитання та відповіді, участь у полеміці. При оцінюванні членом журі бажано враховувати такі критерії як:

 1. а) структорованість виступу, який влючає:
  1. вміння визначати актуальність проблеми;
  2. посилання на сучасних дослідників даної проблеми.
  3. вірне визначення всіх вживаних в виступі правових понять і термінів;
  4. вміння робити аргументовані висновки по темі виступу;
 2. вміння учасників використовувати у своїх виступах нормативну правову лексику;
 3. аргументованість суджень;
 4. чіткість та логічність виступу;
 5. здатність часників турніру працювати в команді;
 6. володіння культурою ведення дискусії.

IX.ОЦІНЮВАННЯ

а) презентація оцінюється від 1 до 10 балів;

б) виступ Доповідача оцінюється від 1 до 12 балів;

в) виступ Опонента оцінюється від 1 до 9 балів;

г) виступ Рецензента оцінюється від 1 до 6 балів.

Якщо в журі 5 або 6 осіб, то під час підрахування балів відкидається одна нижча оцінка; якщо в журі понад 6 чоловік, то відкидається одна вища і одна нижча оцінки.

X. ВІДБІРКОВІ ПРАВОВІ РАУНДИ

Під час відбіркових раундів будь-які дві команди не можуть зустрічатися більше одного разу. Порядкові номери команд визначаються жеребкуванням перед початком відбіркових раундів.

Завдання, представлені в рамках одного правового раунду, мають бути різноманітними за галузями права.

Опонент може викликати Доповідача на будь-яке завдання, крім того, яке:

Під час правового раунду Доповідач може двічі відхиляти виклик без штрафних санкцій. Кожна наступна відмова зменшує коефіцієнт Доповідача на 0,2. Доповідач має право під час відбіркових змагань одне із завдань оголосити як «вічну відмову».

Півфінальний раунд

За рішенням журі шість або дев’ять команд, які отримали найвищий рейтинг (TR) у відбіркових боях, беруть участь у півфіналі. Команди, що посідають 7—8-ме (або 10—12-те) місця, можуть брати участь у півфіналі, якщо їхні рейтинги дорівнюють рейтингу команди, яка займає 6-те (або 9-те) місце, і якщо сума балів відрізняється не більш, ніж на 6 балів від суми балів команди, яка посіла 6 (або 9) місце. Ролі розподіляються між командами за результатами конкурсу капітанів або жеребкування.

Фінальний раунд

Якщо півфінал складався з трьох груп, переможцями півфіналу стають три команди, які протягом півфіналу набрали найбільшу кількість балів у своїх групах. Переможці півфіналу беруть участь у фіналі.

Якщо півфінал складався із двох груп, переможці півфіналу беруть участь у фіналі. Третій фіналіст визначається найвищою сумою балів серед команд, які посіли другі місця в півфіналі, за умови, що різниця балів між ними більша шести. Інакше у фіналі братимуть участь чотири команди.

ПЕРЕМОЖЦІ ТУРНІРУ

Півфіналісти забезпечують собі 3-тє місце. Учасники фіналу забезпечують собі 2-ге місце і змагаються за 1-ше.

При визначенні загальної кількості команд-переможців їх число не повинно перевищувати 50% від загальної кількості команд—учасниць фінального етапу турніру. Переможець (переможці) турніру, а також переможець рейтингових боїв нагороджуються перехідними символічними кубками. Всі інші учасники нагороджуються відповідними дипломами. Оргкомітет, спільно з журі встановлюють номінації ля учасників турніру та вручення дипломів переможцям.

АПЕЛЯЦІЯ

У разі, якщо команда не задоволена одним із наступних пунктів:

 1. a) результатами раунду;

б) роботою ведучого;

в) роботою журі,

вона має право подати апеляцію до журі ТЮП. Апеляція подається журі ТЮП капітаном команди (і тільки ним) протягом години після раунду.

Апеляція повинна містити:

а) виклад факту порушення;

б) посилання на ті пункти даних правил, які було порушено;

в) посилання на те, що інша команда (або команди) теж відзначила факт порушення (можливе посилання на ведучого).

Рішення про розгляд апеляції приймають експерт-консультант і представник ОК, відповідальний за дотримання вимог «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності». Якщо прийнято рішення про розгляд апеляції, то її зміст повинен бути розглянутий журі або ОК ТЮП. Претензії не будуть задоволені, якщо:

а) порушення не виходить за межі даних правил;

б) журі та інші учасники раунду не виявляють порушення;

в) наявність або відсутність факту порушення жодним чином не змінює результатів бою.

У випадку справедливості апеляції спосіб її задоволення буде вироблений ОК та журі ТЮП на спільному засіданні.

Напишіть відгук

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.


Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля