Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців 2013-2014 н.р. для 11 класу (Варіант 2)

Завдання 1. Тестиаксимум 10 балів).

1.Своєрідним замінником конституційної скарги в Україні можна вважати:

а) право громадян України оскаржувати порушення їхніх конституційних прав у Конституційному Суді України;

б) право громадян України оскаржувати порушення їхніх конституційних прав у адміністративних судах України;

в) право громадян України на позачерговий розгляд порушення їхніх конституційних прав у адміністративних судах України;

г) обов’язок Конституційного Суду України при здійсненні офіційного тлумачення певного закону вирішити питання щодо конституційності даного закону у випадку, якщо буде встановлена наявність ознак невідповідності закону Конституції України.

 1. Необов’язковою складовою системи органів місцевого самоврядування є:

а) сільська рада; б) районна рада; в) орган самоорганізації населення; г) виконавчий комітет районної ради.

 1. Оберіть правильне твердження:

а) господарське право належить до основних галузей права;

б) господарське право є комплексною галуззю права;

в)господарське право є публічним правом;

г) господарське право не є окремою галуззю права.

 1. Оберіть правильне твердження:

а) податок на прибуток є непрямим податком;

б) прибутковий податок із громадян є прямим податком;

в) податок на додану вартість є місцевим податком;

г) акцизний податок є прямим податком.

 1. Оберіть правильне твердження:

а) у випадку, якщо Президент України достроково припиняє повноваження Верховної Ради України, то повноваження парламенту припиняються з дня відкриття першої сесії обраної на позачергових виборах Верховної Ради України;

б) у випадку, якщо Президент України достроково припиняє повноваження Верховної Ради України, то повноваження парламенту припиняються з дня підписання указу глави держави;

в) у випадку, якщо Президент України достроково припиняє повноваження Верховної Ради України, то повноваження парламенту припиняються з дня оприлюднення указу глави держави;

г) це питання чітко Конституцією України не врегульовано.

 1. Оберіть правильне твердження:

а) після проведення державної екологічної експертизи, так само як і після проведення громадської екологічної експертизи, даються висновки, хоча висновки державної екологічної експертизи є обов’язковими, а висновки громадської екологічної експертизи носять рекомендаційний характер;

б) після проведення державної екологічної експертизи, так само як і після проведення громадської екологічної експертизи, даються обов’язкові до виконання висновки;

в) після проведення державної екологічної експертизи, так само як і після проведення громадської екологічної експертизи, даються висновки, які носять рекомендаційний характер;

г) після проведення державної екологічної експертизи, так само як і після проведення громадської екологічної експертизи, даються висновки, які підлягають затвердженню Центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

7.Поняття «об’єднання громадян» та «громадське об’єднання» співвідносяться як:

а) ціле і частина; б) частина і ціле; в) поняття – антоніми;

г) поняття, різновидом яких (обидвох) є громадські організації.

8.Спільними ознаками договору купівлі – продажу та крадіжки є:

а) обидва діяння регулюються нормами приватного права; б) обидва діяння регулюються нормами публічного права;

в) при вчиненні обидвох діянь майно вибуває із володіння однієї особи і переходить у володіння іншої особи;

г) в обидвох випадках виникають триваючі правовідносини.

 1. Надання адвокатом правової допомоги свідку у кримінальному провадженні є:

а) здійсненням захисту клієнта; б) здійсненням представництва клієнта;

в) наданням інших видів правової допомоги клієнту;

г) жодна відповідь не є правильною.

 1. Правочином із недоліком волі, у якому внутрішня воля сформована невірно є:

а) правочин, вчинений під впливом насильства; б) правочин, вчинений під впливом тяжкої обставини;

в) правочин, вчинений у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною;

г) правочин, вчинений дієздатною фізичною особою, яка у момент вчинення не усвідомлювала своїх дій та (або) не могла керувати ними.

Завдання 2. Розкрийте зміст понять (максимум 10 балів):

1.Громадська спілка. 2. Право добросусідства. 3. Установа. 4. Шлюб. 5. Орган держави.

 

 

Завдання 3. Поясніть у чому полягає відмінність між (максимум 14 балів):

1.Примусовими заходами виховного характеру та заходами впливу, що застосовуються до неповнолітніх. 2. Виборами та референдумом. 3. Нормативним актом та нормативним договором.

Завдання 4. Логічні пари (максимум 8 балів)

 1. Визначте відповідність між парами правоприпиняючих юридичних фактів та спільними ознаками цих пар юридичних фактів:

1) розірвання трудового договору і розірвання шлюбу; 2) розірвання трудового договору і розірвання цивільного договору; 3) розірвання цивільного договору і розірвання шлюбу; 4) розірвання шлюбного договору і розірвання цивільного договору;

А) припинення правовідносин в обох випадках можливе з ініціативи будь-якої із сторін, але в одному випадку сторона правовідносин може ініціювати їх припинення тільки при певних обставинах; Б) в обох випадках припинення правових відносин може здійснюватися виключно через суд; В) припинення правовідносин в обох випадках можливе з ініціативи будь-якої із сторін, але якщо в одному випадку однією із сторін правовідносин обов’язково має бути фізична особа, то в другому випадку цього може не бути; Г) в обох випадках припинення правових відносин здійснюється через суд, однак в одному із цих випадків припинення правових відносин може здійснюватися і через інший державний орган, в одному випадку припинення правовідносин відбувається виключно за волею однієї із сторін, а в другому випадку також із волі обох сторін.

 1. Визначте відповідність між парами злочинів та спільними ознаками пар цих злочинів:

1) службове зловживання та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; 2) вимагання і примушування до виконання чи невиконання цивільно – правових зобов’язань; 3) самоправство і примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань; 4) зловживання владою або службовим становищем і перевищення влади або службових повноважень;

А) обидва злочини скоюються шляхом дії, але один з них може скоюватися шляхом бездіяльності, обидва злочини заподіюють істотну шкоду або тяжкі наслідки, суб’єктом обох злочинів є спеціальний суб’єкт; Б) обидва злочини передбачають пред’явлення вимоги, пов’язаної із погрозою насильства щодо потерпілого або його близьких родичів, або із погрозою пошкодження, або знищення їх майна, обидва злочини є злочинами з усіченим складом, за обидва злочини може бути призначено покарання у вигляді обмеження волі; В) наслідки обох злочинів є майновими, але наслідки одного з них можуть мати і немайновий характер, обидва злочини скоюються шляхом дії, але один з них може бути скоєно і шляхом бездіяльності, обидва злочини скоюються з прямими умислом, але один з них може бути скоєний також з необережності; Г) суб’єктом обох злочинів є особа, яка досягла 16-ти річного віку, обидва злочини можуть скоюватися виключно з прямим умислом.

Завдання 5.  Розвяжіть задачі (максимум 18 балів, 10 балів за першу задачу і 8 балів за другу задачу).  

Задача № 1  

Інженер заводу «Точприлад» Максимов мав дружину – інваліда Орисю та 25-річну дочку від першого шлюбу Оксану, яка проживала окремо від батька і працювала перукарем. У власності Максимова був будинок вартістю 300 000 гривень, у якому він проживав разом з Орисею, та квартира вартістю 200 000 гривень, яку він здавав в оренду. 25 січня 2012 року Максимов заповів будинок і квартиру братові Павлу. 2 лютого 2012 року наймачі виїхали з квартири. У п’ятницю 3 лютого Максимов дізнався про те, що його дочка Оксана виходить заміж. На радощах він вирішив одразу подарувати їй свою квартиру, хоча незадовго до цього він і заповів її (квартиру) своєму братові. 3 лютого Максимов вручив ключі від квартири Оксані, а протягом наступних двох днів допоміг їй перевезти речі на квартиру. Батько з дочкою домовилися про те, що о 10.00 6 лютого вони зустрінуться у нотаріальній конторі і оформлять договір дарування квартири. У понеділок 6 лютого 2012 року по дорозі до нотаріальної контори Максимов потрапив під колеса автомобіля і загинув на місці. Хто стане власником майна, що залишилося після смерті Максимова? Свою відповідь обґрунтуйте.

Задача № 2

Гортензія спільно проживала з Петром, хоча перебувала у шлюбі із Павлом, який останні два роки перебував на заробітках за кордоном. Через два роки спільного проживання з Петром Гортензія народила дочку Оксану, батьком якої був записаний Павло. Ще через шість місяців після цього Петро раптово помер, залишивши за собою спадкового майна на велику суму. За свого життя Петро визнавав себе батьком Оксани, багато часу проводив з нею, купляв їй одяг, взуття, іграшки тощо. Із спадкоємців першої черги у Петра нікого не було. Єдиним спадкоємцем другої черги була його сестра Єлизавета. Вона прагнула успадкувати все майно. Однак Гортензія хотіла, щоб спадкоємцем за Петром стала Оксана. З цією метою вона звернулася до суду із заявою про встановлення факту батьківства, тобто просила суд встановити, що батьком дитини є Петро. Суд не прийняв цю заяву до розгляду, пославшись на ч. 1 ст. 130 Сімейного кодексу України, згідно якої заява про встановлення факту батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень, вчинено за прізвищем матері, а ім’я та по-батькові батька дитини записано за її вказівкою. Яким чином Гортензія може домогтися того, щоб батьком Оксани вважався Петро, а Оксана, таким чином стала б єдиним спадкоємцем за померлим?. Свою відповідь обгрунтуйте.

Завдання 6 (максимум 10 балів).

Назвіть не менш як десять видів загальнодержавних податків із числа вісімнадцяти, які визначені у Податковому кодексі України.

 

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань – 70

 

Відповіді на завдання

Завдання 1 Тести.

 1. г. 2. в. 3. б. 4. б. 5. г. 6. а. 7. г. 8. в. 9. в.10. б.

Завдання 3. Порівняння.

 1. Відмінні ознаки ПЗВХ та ЗВЩЗДН

1.ПЗВХ застосовуються виключно судом, а ЗВЩЗДН – цілим рядом органів адміністративної юрисдикції.

2.При застосуванні ПЗВХ можливе призначення вихователя, а при застосуванні ЗВЩЗДН таке законом не передбачено.

3.ПЗВХ можуть бути застосовані до осіб з 14 до 18 років, а окремі з них навіть з 11 років, а ЗВЩЗДН можуть застосовуватися з 16 до 18 років.

4.ПЗВХ можуть застосовуватися як до осіб, які досягли віку кримінальної відповідальності так і до осіб, які не досягли цього віку, а ЗВЩЗДН тільки до осіб, що досягли віку адміністративної відповідальності.

5.Якщо особа досягла віку кримінальної відповідальності то ПВЗХ застосовуються до неї виключно у зв’язку із звільненням від кримінального покарання, а якщо особа досягла віку адміністративної відповідальності то ЗВЩЗДН можуть бути застосовані до неї не тільки замість адміністративних стягнень, а й у випадку скоєння неповнолітніми проступків, за які вони не несуть відповідальність на загальних підставах.

6.Можливе застосування кількох ПЗВХ, а щодо можливості застосування ЗВЩЗДН таке мало реально.

7.ПЗВХ, на відміну від ЗВЩЗДН можуть передбачати певне обмеження правоздатності.

8.ЗВЩЗДН спрямовані виключно на особу, а ПЗВХ можуть мати майновий характер.

9.У законі чітко визначено, що ПЗВХ можуть бути призначені у випадку звільнення від покарання у разі скоєння злочину невеликої або середньої тяжкості, тобто у залежності від ступеня суспільної небезпечності злочину, а ЗВЩЗДН можуть бути застосовані при скоєнні всіх адміністративних проступків за винятком одного.

10.Обов’язковою умовою звільнення від покарання із застосуванням ПЗВХ є щире розкаяння після вчинення злочину і подальша бездоганна поведінка, а щодо ЗВЩЗДН у випадку не призначення адміністративних стягнень такої умови у законі не міститься.

 1. Відмінні ознаки виборів та референдуму
 2. Референдум – це спосіб прийняття громадянами законів або інших важливих рішень загальнодержавного чи місцевого значення, а вибори – це спосіб формування народом державних органів та органів місцевого самоврядування.
 3. Референдум можна класифікувати за територіальною ознакою (всеукраїнський і місцевий) і за юридичною силою (рішення є обов’язковими для виконання (імперативний) і не обов’язковим для виконання (консультативний) – плебісцит, за предметом (конституційний, законодавчий, загальний і ратифікаційний), а вибори – за територіальною ознакою, за видом органів влади, які обирають, і черговістю.
 4. Підставою для призначення (проголошення) референдуму мoже бути збір підписів, але це не може бути прямою підставою для призначення виборів.
 5. Вибори проводяться з періодичністю, визначеній у законі, а референдум не може мати періодичності, а проводиться тільки при необхідності за ініціативою суб’єктів референдуму.
 6. Вибори можуть бути визнані недійсними, а референдум, як правило, ні.
 7. Різними є за змістом і підставами поняття повторних виборів і повторного референдуму.
 8. Повторні вибори проводяться не пізніше трьох тижнів, а повторний референдум (у випадку, якщо він буде призначений) не раніше одного року (місцевий) і не раніше п’яти років (всеукраїнський).
 9. Суб’єкт призначення референдуму залежить від змісту питань, що виносяться на референдум, а суб’єкт призначення виборів – від виду виборів і від того, до якого органу вибори здійснюються.
 10. Учасник виборів може бути наділений як активним правом, так і пасивним правом, а учасник референдуму – тільки активним.
 11. Виборча система може бути мажоритарною, пропорційною і змішаною, а система голосування на референдумі є універсальною.
 12. Відмінні ознаки НА та НД.

1.НА за юридичною силою є різними (конституція має найвищу юридичну силу, закони мають більшу юридичну силу ніж підзаконні акти), а стосовно НД цього як правило не спостерігається.

2.НА може видаватися виключно органами держави, а НД є результатом домовленості сторін, однією з яких може бути орган держави.

3.Порядок видання НА регулюється публічним правом, а порядок укладання НД – приватним.

4.Відмінити дію НА може не тільки той орган, який його видав, а і вище стоячий у порядку підлеглості орган, а відмінити дію НД можуть тільки його учасники.

5.Існують різні вимоги щодо реєстрації НД і НА.

6.Не співпадає порядок розгляду, прийняття і вступу в силу НА і НД.

7.Закон як різновид НА може бути предметом розгляду КСУ щодо його відповідності Конституції, а відносно НД таке виключається.

8.Класифікація НД і НА здійснюється за різними принципами.

Завдання 4. Логічні пари

 1. 1А; 2В; 3Г; 4Б. 2. 1В; 2Б; 3Г; 4А.

Завдання 5.  

Задача № 1

Ситуація, що аналізується, врегульована нормами цивільного права (інститут правочину, інститут спадкування, інститут договірних зобов’язань, інститут права власності). Основним нормативно- правовим актом, який стосується цієї ситуації є Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ). Відповідно до ч. 1 ст. 319 ЦКУ власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Отже, Максимов вправі був як заповісти своє майно, так і подарувати його. Згідно ч. 1 ст. 1234 ЦКУ Максимов як особа з повною цивільною дієздатністю мав право скласти заповіт щодо будинку і щодо квартири. Відповідно до ч. 2 ст. 1235 ЦКУ заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку особу ( як прямо, так і побічно, як це має місце в ситуації, що аналізується) з числа спадкоємців за законом (дружина є спадкоємцем першої черги (ст. 1261 ЦКУ)). Згідно ч. 1 ст. 1241 ЦКУ непрацездатна вдова спадкує незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала б їй у разі спадкування за законом (обов’язкова частка). Решта майна успадковується спадкоємцем за заповітом. Щоб визначити розмір обов’язкової частки необхідно з’ясувати обсяг спадкового активу, тобто визначити чи входитиме до спадкової маси будинок і квартира чи тільки будинок. Згідно ч. 2 ст. 719 ЦКУ договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Згідно ч. 1 ст. 220 ЦКУ у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним. Згідно ч. 2 ст. 218 ЦКУ якщо правочин, для якого законом встановлена його недійсність у разі недодержання вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним. З умов задачі випливає, що мало місце виконання дій і прийняття виконання. Якщо Оксана зможе це довести у суді, то суд вправі визнати її власником квартири. Спір з цього приводу може існувати між Оксаною з одного боку та Павлом і Орисею з другого боку, оскільки від вирішення цього спору залежить обсяг успадкованого ними майна. Якщо суд визнає Оксану власником квартири, то обов’язкова частка у спадщині Орисі становитиме 75 000 гривень як одного із двох спадкоємців першої черги за законом. У такому разі частка Павла становитиме 225 000 гривень. Якщо ж суд не визнає за Оксаною права власності на квартиру, то частка Орисі складатиме 125 000 гривень, а частка Павла – 375 000 гривень.

Задача № 2

        Ситуація, що аналізується, врегульована нормами сімейного права (інститут визначення походження дитини). Основним нормативно – правовим актом, який стосується цієї ситуації є Сімейний кодекс України (далі – СКУ). Суд вчинив цілком правомірно, не прийнявши заяву про встановлення факту батьківства, оскільки Гортензія на момент народження дитини перебувала у шлюбі. Однак, це аж ніяк не означає, що факт батьківства Петра не може бути встановлено судом. Гортензії спочатку необхідно оспорити батьківство Павла відповідно до ч. 1 ст. 138 СКУ, яка передбачає, що жінка, яка народила дитину у шлюбі, має право оспорити батьківство свого чоловіка, пред’явивши позов про виключення запису про нього як батька дитини з актового запису про народження дитини. До такої вимоги матері застосовується позовна давність в один рік, яка починається від дня реєстрації народження дитини. Суд повинен задовольнити позов, навіть незважаючи на те, що Петром, який за життя визнавав себе батьком дитини, не може бути подано заяви про своє батьківство. Це може бути компенсовано показаннями свідків, які підтвердять, що Петро за життя визнавав дитину своєю. Після задоволення судом позову про оспорювання батьківства Павла, суд вправі встановити факт батьківства Петра, виходячи не тільки із норми, що міститься у ч. 1 ст. 130 СКУ, а також із засад розумності і вищих інтересів дитини.

Завдання 6.

1)податок на прибуток підприємств; 2)податок на доходи фізичних осіб; 3)податок на додану вартість; 4)акцизний податок; 5)збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 6) екологічний податок; 7) рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування   трубопроводами   природного   газу   та   аміаку територією України; 8) рентна плата за нафту, природний газ і   газовий конденсат, що видобуваються в Україні; 9) плата за користування надрами; 10) плата за землю; 11) збір за користування радіочастотним ресурсом України; 12) збір за спеціальне використання води; 13) збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 14) фіксований сільськогосподарський податок; 15) збір   на   розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; 16) мито; 17) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; 18) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

 

Правила оцінювання завдань

Завдання 1. Тести оцінюються в 1 бал або в 0 балів. Максимальна кількість балів за виконання тестових завдань – 10.

Завдання 2.

Кожне визначення понять оцінюється від 0 балів до 2 балів. Максимальна кількість балів за виконання другого завдання – 10.

1.Громадська спілка – це громадське об’єднання (0,5 бала), засновниками якого є юридичні особи приватного права (0,5 бала), а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права (0,5 бала) та фізичні особи (0,5 бала)..

2.Право добросусідства – це сукупність прав власників (0,5 бала) та користувачів земельних ділянок (0,5 бала) щодо найбільш повного, безпечного та комфортного користування земельними ділянками (0,5 бала) відповідно до їх цільового призначення (0,5 бала).

3. Установа організація, створена однією або кількома особами (засновниками) (0,5 бала), які не беруть участі в управлінні нею (0,5 бала), шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками (0,5 бала), за рахунок цього майна (0,5 бала).

 1. Шлюб – добровільний (0,5 бала), сімейний союз (0,5 бала), чоловіка і жінки (0,5 бала), зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану (0,5 бала).
 2. Орган держави – це особа або орган (0,5 бала), які виступають від імені держави (0,5 бала), мають певні владні повноваження (0,5 бала) відповідно до свого призначення (0,5 бала).

Завдання 3.

Перше та друге порівняння оцінюється від 0 балів до 5 балів, третє порівняння оцінюється від 0 балів до 4 балів. Максимальна кількість балів за третє завдання – 14.

Завдання 4.

Кожна логічна пара оцінюється від 0 балів до 4 балів. Максимальна кількість балів за четверте завдання – 8.

Завдання 5.

Правила оцінювання задачі № 1

Задача оцінюється в 10 балів. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади визначить галузь права та внутрігалузеві правові інститути, які стосуються даної ситуації та вкаже на те, що основним джерелом права з цього приводу є Цивільний Кодекс України. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде вказано про правомочності Максимова як власника майна у тому числі щодо права на складання заповіту. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде вказано на наявність у вдови права на обов’язкову частку у спадщині і вказано розмір цієї частки згідно цивільного законодавства. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади вкаже на те, що для визначення розміру обов’язкової частки необхідно з’ясувати обсяг спадкового активу, тобто визначити чи входитиме до спадкової маси будинок і квартира чи тільки будинок. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде зазначено, що згідно норм цивільного права договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади вкаже на те, що згідно норм цивільного права у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору, такий договір є нікчемним. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде зазначено, що якщо правочин, для якого законом встановлена його недійсність у разі недодержання вимоги щодо письмової форми, укладений усно і одна із сторін вчинила дію, а друга сторона підтвердила її вчинення, зокрема шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнаний судом дійсним. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо учасник олімпіади визначить, що з умов задачі випливає, що мало місце виконання дій і прийняття виконання і що якщо Оксана зможе це довести у суді, то суд вправі визнати її власником квартири. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде вказано, що спір з приводу права власності на квартиру може існувати між Оксаною з одного боку та Павлом і Орисею з другого боку, оскільки від вирішення цього спору залежить обсяг успадкованого ними майна. 1 бал необхідно виставити у випадку за точне визначення в часток власності Орисі і Павла, чи Орисі, Павла і Оксани, при умові якщо суд визнає за Оксаною право власності на квартиру.

Правила оцінювання задачі № 2

Задача оцінюється у 8 балів. 1 бал необхідно виставити за те, що учень визначить галузь права та правовий інститут, які стосуються ситуації, що аналізується, а також назве основний нормативно-правовий акт, що стосуються даної ситуації; 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо буде дано пояснення правомірності відмови суду у встановленні факту батьківства. 2 бали необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади вкаже на те, що задля досягнення мети Гортензії для початку треба оспорити батьківство Павла. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде вказано на те, що у цій ситуації строк позовної давності встановлюється в один рік, а початок перебігу строку позовної давності починається від дня реєстрації народження дитини. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади вкаже на те, що суд повинен задовольнити позов, навіть незважаючи на те, що Петром, який за життя визнавав себе батьком дитини, не може бути подано заяви про своє батьківство. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде вказано, що при розгляді справи судом про оспорювання Гортензією батьківства Павла як основний доказ може бути використано показання свідків. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо учасник олімпіади вкаже на те, що після задоволення судом позову про оспорювання батьківства Павла, суд вправі приступити до розгляду заяви про встановлення факту батьківства Петра і що є достатньо даних для того, щоб встановити цей факт батьківства.

Завдання 6 оцінюється у 10 балів, по 1 балу за кожен правильно названий загальнодержавний податок.

Одна відповідь до “Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців 2013-2014 н.р. для 11 класу (Варіант 2)”

 1. Олександр Іванович коментує:

  Використовую даний матеріал під час планування та проведення уроків. Особливо підходить для сильніших учнів.

Напишіть відгук

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.


Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля