Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців 2013-2014 н.р. для 9 класу з правознавства

Завдання 1. Тестиаксимум 10 балів, по 1 балу за кожну правильну відповідь).

1.Подружжя Маслових усиновило малолітнього Ігоря. Якою галуззю права регулюються правовідносини, які виникли між подружжям та Ігорем?

 1. Мамонтов не змігши протистояти погрозам Салова, продав останньому на його вимогу свій ексклюзивний автомобіль. Назвіть умову дійсності правочину, яка була порушена у цій ситуації.
 2. Наявність у Конституції правової норми, відповідно до якої « носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» характеризує державу як … Закінчіть фразу.
 3. Валентин придбав у магазині взуття невисокої якості, однак за документами цей виріб проходив як високоякісний продукт одного із виробників зі світовим іменем. Назвіть два способи захисту судом цивільних прав, з числа яких Володимир може один обрати.
 4. У одній із шкіл міста Донецька усіх учнів, які навчалися на відмінно примушували до участі в олімпіадах. У чому в даному випадку полягало порушення освітнього законодавства?
 5. У Конституції України зазначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Одному із правоохоронних органів України присвячено окремий розділ Конституції, однак в Основному законі чітко не визначено, до якої саме гілки влади слід віднести цей правоохоронний орган. Про який правоохоронний орган іде мова?
 6. За договором, який уклали між собою Володимир та Семен, перший мав щодня приходити до другого, прибирати подвір’я, мити посуд, ходити за покупками в магазин, відводити дітей Семена до школи та назад. Вся ця робота мала виконуватися за плату, яка здійснювалася щоденно. У випадку, якщо Володимир через хворобу або з якоїсь іншої причини не мав можливості у певний день виконати свої обов’язки за договором, то за той день грошової винагороди він не отримував. У які правові відносини за галузевою ознакою вступили Володимир та Семен, уклавши такий договір?
 7. Василь викрав із підприємства, на якому працював, готовий виріб вартістю 1189 гривень. Назвіть усі види юридичної відповідальності, до яких його можна притягнути за таке неправомірне діяння.
 8. Двадцятип’ятирічний громадянин України Литвак, який був зареєстрований як виборець на одній із виборчих дільниць Києва, прийшов у день голосування на виборчу дільницю, пред’явив партійний квиток партії «Прогресивна Україна», однак йому було відмовлено у видачі виборчого бюлетеня. Чи правомірною є відмова?
 9. Наявність у Конституції правової норми, відповідно до якої «держава відповідає перед людиною за свою діяльність» характеризує державу як .. Закінчіть фразу.

Завдання 2. Дайте відповіді на питання (максимум 10 балів)

1.Визначіть зайвий елемент у запропонованому переліку прав людини, свій вибір поясніть (2 бали): право на свободу світогляду та віросповідання, право на освіту, право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання.

 1. Наведіть не менш як два приклади прав, які можуть бути реалізовані як індивідуально, так і колективними діями осіб. (2 бали).
 2. Наведіть не менш як один приклад цивільного договору предметом якого можуть бути грошові кошти та не менш як один приклад цивільного договору предметом якого може бути нерухомість, яка передається іншій стороні договору, але право власності на цю нерухомість при цьому не передається. (2 бали).
 3. Назвіть ті два види обставин, які виключають злочинність діяння, щодо яких може мати місце перевищення їх меж. (2 бали)

5.Із трьох суб’єктів законодавчої ініціативи оберіть ті два, які не можуть бути суб’єктами законодавчої ініціативи щодо подання законопроектів про внесення змін до Конституції України. (2 бали).

Завдання 3. Поясніть у чому полягає відмінність між (максимум 15 балів):

1.Дотриманням норм права та виконанням норм права. 2. Правовим статусом апатрида та правовим статусом громадянина. 3. Обмеженням правоздатності та обмеженням дієздатності.

Завдання 4. Виправте юридичні помилки допущені у тексті (максимум 10 балів):

1.При відсутності заподіяння шкоди протиправною поведінкою особи правопорушення не може мати місця.

 1. За своєю юридичною сутністю свободи є найближчими до юридичних обов’язків.
 2. Пряма дія норм Конституції України означає, що вони діють автоматично, без опосередкування судовими рішеннями.
 3. Офіційне тлумачення законів України здійснює той, хто їх приймає, тобто Верховна Рада України.
 4. Право на обов’язкову частку у спадщині може виникати тільки при спадкуванні за законом.
 5. Синонімом прямої демократії є представницька демократія.
 6. Договір позики є одностороннім правочином.
 7. У прийомній сім’ї її засновники є патронатними вихователями.
 8. Набуття громадянства є різновидом прийняття до громадянства.
 9. Право і закон співвідносяться як форма і зміст, тобто право є формою, а закон є змістом.

Завдання 5. Розв’яжіть задачі (20 балів):

Задача № 1

За тиждень до смерті Семен склав заповіт, у якому будинок вартістю 200 000 грн. та автомобіль вартістю 100 000 грн. заповів релігійній громаді, до якої належав. Щодо земельної ділянки, яка належала йому на праві особистої приватної власності, заповідального розпорядження не зробив. Після смерті Семена залишився його брат-інвалід, який був на утриманні спадкодавця, 48-и річна вдова Анастасія, яка вийшла на пенсію за вислугою років, 25-и річна дочка, яка працювала у лікарні медсестрою та 16-и річні сини-близнюки Іван та Василь. Релігійній громаді довелося одну п’яту вартості отриманого нею за заповітом майна віддати спадкоємцям за законом. Чому релігійна громада була змушена це зробити? Якою була загальна вартість спадкового майна? Свою відповідь обґрунтуйте.

Задача № 2

Під час літніх канікул 11 – річний Мишко відпочивав у таборі “Інтелект”. Пробувши там два тижні , Мишко здружився з 14 – річним Іваном , який проживав неподалік від табору. Одного дня , коли усі діти виконували ранкову гімнастику , Мишко подолав огорожу табору та пішов до будинку Івана. Зустрівшись з Іваном , товариші вирішили трохи порозважатись. Вони пішли до тітки Івана , яка в цей час прала білизну , дістали ножиці та розпочали вирізати геометричні фігури. Тітка Івана , не пробачивши їм такий вчинок , звернулась до батька Івана та адміністрації табору “Інтелект” , щоб їй відшкодували одну тисячу гривень заподіяних збитків. Однак батько Івана відмовився це зробити, посилаючись на те, що Іван ще не досяг 18 років. Адміністрація табору «Інтелект» сплатила за Мишка 500 гривень та звернулась до батьків останнього про повернення їм сплачених коштів.

Яким чином має бути відшкодована заподіяна Мишком та Іваном майнова шкода?Свою відповідь обґрунтуйте.

Завдання 6.

Назвіть обов’язки споживачів, а також їх права у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків та істотних недоліків придбаного товару.

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань – 75

 

Відповіді на завдання

Завдання 1.

1.Сімейним правом. 2. Було порушено умову щодо єдності волі та волевиявлення. 3. …демократичну. 4. Визнання правочину недійсним, як такого, що укладений під впливом обману або ж припинення правовідношення. 5. Участь в олімпіадах є правом учнів, а не їх обов’язком. Правом можна використовувати тільки добровільно, неможливим є примусове використання права. 6. Про прокуратуру. 7. Володимир та Семен вступили у цивільно – правові відносини. 8.Василя може бути притягнуто до кримінальної, дисциплінарної та матеріальної відповідальності. 9. Так, оскільки партійні квитки не є тими документами, на підставі пред’явлення яких виборцям може видаватися виборчий бюлетень. 10. …правову.

Завдання 2

1.Зайве право на освіту, оскільки це право є культурним, а решта прав є особистими правами. 2. Прикладами таких прав можуть бути право громадян на звернення та право на свободу світогляду та віросповідання. 3. Прикладами таких договорів можуть бути договір позики грошових коштів та договір майнового найму. 4. Такими обставинами є необхідна оборона та крайня необхідність. 5. Кабінет Міністрів України та народні депутати України (поодинці).

Завдання 3.

1.Відмінні ознаки виконання норм права та дотримання  норм права

1.При виконанні норм права від суб’єкта вимагається активні дії, а при дотриманні – пасивні.

 1. Виконання норм права знаходить свій вияв у діях суб’єктів щодо здійснення зобов’язуючого припису права, а додержатися норм права знаходить свій прояв у тому, що суб’єкти права зобов’язані дотримуватися норм – заборон.
 2. При виконанні норм права мають місце відносні правові відносини, а при дотриманні – абсолютні.
 3. Соціальна роль і призначення додержання права полягає в тому, щоб не допустити здійснення дій, які б спричинили шкоду не тільки суспільству і державі, а й особистості, а соціальна роль виконання норм права полягає в тому, щоб забезпечити реалізацію суб’єктивного права через виконання юридичного обов’язку перед фізичною чи юридичною особою, державою, територіальною громадою, АРК.
 4. При додержанні суб’єкт не задовольняє свої власні інтереси, які відрізняються від суспільних інтересів в охороні і захисті, а також інтересів контрагентів, а при виконанні суб’єкт зобов’язаний активними діями задовольняти інтереси контрагента і суспільні інтереси в охороні і захисті і не створювати їм перешкод в якій-небудь формі.

2.Відмінні ознаки правового статусу громадянина (далі – ПСГ) і правового статусу апатрида (далі – ПСА)

1.Громадяни, на відміну від апатридів, це особи, які перебувають у постійному правовому зв’язку із певною державою.

 1. ПСГ визначено Законом України ,,Про громадянство України”, а ПСА Законом України ,,Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.
 2. Різними є підстави набуття ПСГ та ПСА, апатриди, на відміну від громадян, несуть спеціальні види відповідальності.
 3. ПСГ, на відміну від ПСА, підтверджується різними документами, зокрема паспортами, свідоцтвом про належність до громадянства держави та іншими.
 4. Коло прав і обов’язків громадянина значно ширше, ніж коло прав і обов’язків апатрида.
 5. Відмінні ознаки між обмеженням правоздатності ( далі ОП) і обмеженням дієздатності (далі ОД)

1.ОП проводиться в порядку кримінального судочинства, якщо обмежується правоздатність фізичної особи, а ОД- в порядку цивільного.

2.ОП може обмежуватися тільки на визначений строк, а ОД відбувається на невизначений строк.

3.Для ОП і для ОД існують різні підстави.

4.Ініціатором щодо ОП може виступати прокурор, а ініціатором ОД- прокурор, родичі, громадські організації.

5.Різними є правові наслідки для цих двох категорій осіб.

Завдання 4

1.Правопорушення може мати місце і тоді, коли шкоди не заподіяно, але створено ситуацію, при якій може мати місце потенційна можливість заподіяння шкоди. 2. За своєю юридичною сутністю свободи є наближчими не до юридичних обов’язків, а до прав. 3. Пряма дія норм Конституції України означає, що при зверненні за захистом своїх прав до суду можна посилатися безпосередньо на норми Конституції при відсутності врегулювання певних прав, які надаються Основним законом, законами України. 4. Офіційне тлумачення законів України здійснює Конституційний Суд України. 5. Право на обов’язкову частку у спадщині може виникати тільки при спадкуванні за заповітом. 6. Синонімом прямої демократії є безпосередня демократія. 7. Договір позики є одностороннім договором. 8. Засновниками прийомної сім’ї є не патронатні вихователі, а батьки-вихователі. 9. Навпаки, прийняття до громадянства є різновидом набуття громадянства. 10. Навпаки, право є змістом, а закон – формою.

Завдання 5.

Задача № 1

У ситуації, що аналізується, мають місце спадкові правовідносини. Основним джерелом права з цього приводу є Цивільний Кодекс України. Відповідно до ч.1 ст.1241 ЦК, неповнолітні особи мають право на обов’язкову частку у спадщині, яка становить 50% від вартості майна, право на успадкування якого б вони мали у разі спадкування за законом. Оскільки у Семена було четверо спадкоємців першої черги, з яких тільки двоє мали право на обов’язкову частку у спадщині (Іван та Василь), то частка близнюків мала становити 25% від загальної вартості майна, яке успадковувалося (як того, що успадковувалося за заповітом, так і того, що успадковувалося за законом). Успадкувавши 1/2 земельної ділянки, Іван та Василь стали спадкоємцями майна такої вартості, яке на 60 000 грн. менше від вартості обов’язкової частки у спадщині. Якщо вартість земельної ділянки позначити через х, то для визначення вартості земельної ділянки, яка була успадкована близнюками як спадкоємцями за законом у рівних частках, та вартість обов’язкової частки братів у спадщині, необхідно розв’язати наступне рівняння:

( 200 000 + 100 000 + х=(60 000 +1\2 х)* 4

                                                   300 000 + х =240 000 +2х

                                                   2х-х=300 000-240 000

                                                   х=60 000

Отже, вартість 1/2 земельної ділянки, яка була успадкована Іваном та Василем становила 30 000 грн., а загальна вартість майна, що успадковувалося дорівнювала 360 000 грн. Тому обов’язкова частка у спадщині обох близнюків разом повинна була становити 90 000 грн.

Задача № 2

У даному випадку мають місце цивільні правовідносини щодо завдання та відшкодування майнової шкоди іншій особі, які врегульовані цивільним правом (інститут відшкодування шкоди). Основним джерелом права, у якому містяться норми, які регулюють дані правовідносини є Цивільний кодекс України (глава 82 Відшкодування шкоди. Параграф 1. Загальні положення про відшкодування шкоди. Статті 1178, 1179, 1181, 1182). Суб’єктами цих правовідносин з одного боку є неповнолітній Іван та адміністрація табору «Інтелект» (боржники), а з другого боку тітка Івана (кредитор). Те, що учасником правовідносин є саме адміністрація табору, а не батьки малолітнього пояснюється тим, що згідно ч. 2 ст. 1178 (Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ)), якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров’я чи іншого закладу, що зобов’язаний здійснювати нагляд за нею, цей заклад зобов’язаний відшкодувати шкоду, якщо не доведе, що шкоди було завдано не з його вини. Адміністрація табору не вправі заявити регресні вимоги батькам Мишка. Відшкодовувати шкоду повинен також 14 –річний Іван, оскільки згідно ч. 1 ст. 1179 ЦКУ неповнолітня   особа   (у   віці   від   чотирнадцяти   до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах. Про об’єкт правовідносин зазначалося вище. Зміст цих позадоговірних (деліктних) правовідносин складають суб’єктивні цивільні права та обов’язки сторін: обов’язок заподіювачів шкоди (боржників) відшкодувати її та право особи, якій заподіяно шкоду (кредитора) вимагати її відшкодування. Шкоди було заподіяно спільними діями 11 – річного Мишка та 14 – річного Івана. Відповідно до ст. 1190 ЦКУ особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим (боржником). Тобто той факт, що адміністрація табору відшкодувала завдану шкоду, не звільняє її від цивільної відповідальності за шкоду завдану малолітнім Мишком до тих пір, поки шкода не буде відшкодована в повному обсязі, тобто свою частку не відшкодує Іван. За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їх вини. Згідно до ч. 2 ст. 1179 ЦКУ у разі відсутності   у   неповнолітньої   особи   майна, достатнього   для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками. З умов задачі випливає, що у Мишка не було майна, для відшкодування завданої шкоди. З огляду на це адміністрація табору «Інтелект» повинна була домовлятися про частку боржників у відшкодуванні шкоди із батьками неповнолітнього. Оскільки такої домовленості досягнуто не було, і заподіяну шкоду було відшкодовано кредитору тільки на 50 % адміністрацією табору «Інтелект», кредитор вправі скористатися цивільно-правовим засобом захисту права власності і звернутися до суду з позовом про відшкодування заподіяної майнової шкоди у розмірі 500 гривень, у якому (позові) відповідачами визначити як батьків Мишка, так і адміністрацію табору (оскільки мова іде про солідарну відповідальність, тобто адміністрація табору не звільняється від відповідальності доти, допоки шкода не буде відшкодована в повному обсязі). Не виключено, що суд на вимогу відповідача зменшить розмір відшкодування у випадку, якщо у нього тяжке матеріальне становище ( ч. 4 ст. 1193 ЦКУ) або ж зменшить частку батьків Мишка у відшкодуванні завданої шкоди. У такому разі частка, яка відшкодовується адміністрацією табору «Інтелект», має бути збільшена настільки, наскільки буде зменшено частку, яку відшкодовуватимуть батьки неповнолітнього. Не виключено, що суд з урахуванням обставин справи за вибором кредитора може зобов’язати батьків неповнолітнього відшкодувати шкоду в натурі, а не виплачувати грошову компенсацію.

Завдання 6.

Споживачі зобов’язані:

1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

2) в разі необхідності роз’яснення умов та правил використання товару – до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару – застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Правила оцінювання завдань

Завдання 1. Тести оцінюються від 0 балів до 1 бала. Якщо відповідь неповна, то вона може бути оцінена у 0,5 бала. Максимальна кількість балів за виконання тестових завдань – 10.

Завдання 2 оцінюється у 10 балів.

1.Віднайдення зайвого елемента та пояснення вибору цього елемента оцінюється по 1 балу. 2. За кожен правильно наведений приклад виставляється по 1 балу. 3. За кожен правильно наведений приклад виставляється по 1 балу. 4. За кожну правильно названу обставину виставляється по 1 балу. 5. По 1 балу виставляється за кожного правильно названого суб’єкта законодавчої ініціативи.

Завдання 3 оцінюється у 15 балів, по 5 балів за кожне порівняння.

Завдання 4. Кожна виправлена помилка оцінюється   в 1 або в 0 балів (максимум 10 балів).

Завдання 5.

Задача № 1 оцінюється в 10 балів. 1 бал необхідно виставити за те, що учень визначить, що в ситуації, що аналізується, мають місце спадкові правовідносини і що основним джерелом права з цього приводу є Цивільний Кодекс України. 1 бал необхідно виставити за те, що буде вказано, що неповнолітні особи мають право на обов’язкову частку у спадщині, яка становить 50% від вартості майна, право на успадкування якого б вони мали у разі спадкування за законом. 2 бали необхідно виставити у випадку, якщо буде визначено, що у Семена було четверо спадкоємців першої черги. 2 бали необхідно виставити при умові зазначення, що обов’язкова частка близнюків мала становити 25% від загальної вартості майна, яке успадковувалося (як того, що успадковувалося за заповітом, так і того, що успадковувалося за законом). 2 бали, необхідно виставити у разі, якщо буде вказано, що успадкувавши ½ земельної ділянки, близнюки стали спадкоємцем майна такої вартості, яке на 60 000 грн. менше від вартості їх обов’язкової частки у спадщині. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо буде визначено вартість земельної ділянки. 1 бал необхідно виставити у випадку якщо буде визначена загальна вартість майна, що успадковувалося.

Задача № 2 оцінюється в 10 балів. 1 бал необхідно виставити за те, що учень визначить, що в даній ситуації мають місце цивільні правовідносини щодо завдання та відшкодування майнової шкоди іншій особі, які врегульовані цивільним правом (інститут відшкодування шкоди). 2 бали слід виставити за повне розкриття складу правовідносин, що виникли. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо буде належним чином обґрунтовано чому саме адміністрація табору, а не батьки малолітнього є учасниками цих правовідносин. 1 бал необхідно виставити у випадку, якщо буде зазначено, що адміністрація табору не вправі заявити регресні вимоги батькам Мишка. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде пояснено чому шкоду має відшкодовувати Іван, а не його батьки. 2 бали слід виставити за правильне визначення виду цивільно – правової відповідальності. 1 бал необхідно виставити у разі, якщо буде зазначено про цивільно – правовий спосіб захисту права власності, яким вправі скористатися кредитор з огляду на те, що не було досягнуто домовленості між адміністрацією табору та батьками Мишка щодо їх часток у відшкодуванні шкоди. 1 бал слід виставити за вказівку на наявність норми, відповідно до якої суд вправі на вимогу відповідача зменшити розмір відшкодування у випадку, якщо у відповідача тяжке матеріальне становище та буде вказано якими будуть правові наслідки такого рішення суду.

Завдання 6 оцінюється: у 10 балів, обов’язки споживачів – 5 балів, права споживачів у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного товару – 3 бали, права споживачів у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків придбаного товару – 2 бали

Напишіть відгук

ERROR: si-captcha.php plugin says GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why GD image support is not enabled for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin says imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them why imagepng function is not enabled for PHP.


Правовий календар подій

1 березня Всесвітній день цивільної оборони
8 березня Міжнародний жіночий день
9 березня День народження Тараса Шевченка
15 березня Всесвітній день захисту прав споживачів
18 березня День працівника податкової та митної справи України
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації
4 квітня Обережно – міни! (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням)
5 квітня Перша конституція
11 квітня
Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
18 квітня
Міжнародний день пам’яток та історичних місць
26 квітня
Міжнародний день інтелектуальної власності
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля